Élőhelye

Évelő, nyílt homoki gyepben él, elsősorban magyar csenkeszes szubasszociációban (Festucetum vaginatae festucetosum). A záródó, homoki sztyepprét felé hajló gyepekben is mutatkozik.  Fásszárúak nélküli gyepekben, és cserjék (galagonya, boróka, fiatal nyár), illetve nyárfák félárnyékában egyaránt megél. Zárt, erdővel teljesen borított, beárnyékolt élőhelyen nem fordul elő.

 

Sok helyen csak zárványként, egészen kis foltban megmaradt évelő nyílt homoki gyepekben tenyészik, így homoki út keréknyom-közében, vagy pl. fenyvesítésből kimaradt kis, meredek buckán. Összlétszámához képest igen jelentős állományait őrzik a korábbi természetes élőhelyén létrehozott, néhány éves fenyőtelepítések, ahol a fenyősorok közötti csupasz homok tucatnyi számban túlélő–megjelenő növényfajának egyike. A fenyőtelepítések tereprendezéseinek nyomán összetúrt és zavartalanul hagyott mesterséges buckahalmokon is relatíve (önmagához képest) szép számban kitart.

logo2 logo3 logo4 logo1 logo4